VOETBALVERENIGING BAEXEM

Jaarvergadering RKVB 26 oktober 2023 21.00 uur

Namens de voorzitter nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering te houden op donderdag 26 oktober 2023 in de kantine van onze vereniging, aanvang 21.00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Jaarverslag
 3. Vaststelling van de notulen jaarvergadering 
 4. Vrijwilligersbeleid
 5. Toekomst
 6. Jaarverslag van de penningmeester
 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 8. Vaststelling van de begroting
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Verkiezing leden van de kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het jaarverslag seizoen 2022-2023 en de notulen jaarvergadering 2022 kunt u hier downloaden:
Download Jaarverslag seizoen 2022-2023.
Download Notulen jaarvergadering 2022.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.