VOETBALVERENIGING BAEXEM

Afmelden Lid

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 15 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 jaar doorloopt, omdat we je lidmaatschap anders niet op tijd kunnen afmelden bij het districtkantoor van de KNVB. Wanneer je in de loop van het seizoen je lidmaatschap opzegt, ben je volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni van het betreffende jaar.

Je moet je opzegging mailen naar: secretaris@rkvb.nl. Opzeggen kan helaas niet via de leider/coach of trainer.

Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet teruggegeven kleding of andere vorderingen (boetes), wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap opgehouden totdat aan de verplichtingen is voldaan.

Overschrijving nieuwe vereniging

Nadat je je bij RKVB hebt afgemeld, meld je je aan bij de andere vereniging. Tussen de verenigingen onderling en de verenigingen en de KNVB werkt alles digitaal.

Voorzover het spelers uit de A-categorie betreft, dient deze overschrijving uiterlijk op 15 juni bij de bond te zijn ingediend. Na deze datum worden overschrijvingen niet gehonoreerd.

A-categorie zijn bij de senioren alle standaardteams en reserve-teams vanaf de 3e klasse; en bij de jeugd vanaf JO15 en ouder vanaf de 1e klasse.

Alle andere spelers en speelsters zijn B-categorie. Voor hen is er geen termijn aan de overschrijvingsperiode.