VOETBALVERENIGING BAEXEM

Contributie

Algemeen

De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Onderstaand een overzicht van de contributie voor het seizoen 2023-2024. Deze bedragen zijn exclusief eventuele toeslagen in het kader van ons vrijwilligersbeleid. 

LeeftijdBedrag
Jeugd (geboren tussen 1-1-2017 en 31-12-2018)€ 80,-
Jeugd (geboren tussen 1-1-2011 en 31-12-2016)€ 105,-
Jeugd (geboren tussen 1-1-2005 en 31-12-2010)€ 115,-
Senioren 7x7 (dames)€ 75,-
Senioren€ 165,-
Spelende vrijwilligers/jeugdleiders€ 65,-
Ondersteunend lid€ 50,-

RKVB biedt ook de mogelijkheid tot automatisch incasso van het contributie bedrag. Klik hier voor het machtigingsformulier. Vul het formulier in, onderteken het en stuur dit retour naar Susan Claessen via penningmeester@rkvb.nl.

Let op: in de contributie zit een bedrag verwerkt van € 10,- voor spelende leden welke bestemd is voor het kledingfonds van RKVB. Voor dit bedrag krijgen alle spelende leden van RKVB 1x per 2 jaar een paar blauwe sokken met RKVB logo en een witte Hummel broek, waarmee we de uniformiteit in de clubkleding van RKVB bewaken. In het seizoen 2024-2025 zal deze verdeling wederom plaatsvinden.

Als er hierover vragen zijn, kan er altijd contact opgenomen worden met Susan Claessen via penningmeester@rkvb.nl.

Voetballen, ook met weinig geld

Kinderen en jongeren hebben perspectief nodig, zijn gebaat bij het ontmoeten van leeftijdsgenoten en zich uit te leven in sport of cultuur.
Steeds meer gezinnen hebben geldzorgen en kunnen de sport- of cultuurclub van hun kinderen echter niet (meer) betalen. Het fysieke,
mentale en sociale effect hiervan op kinderen is groot. Ze bewegen weinig, voelen zich geïsoleerd en raken vaker gedeprimeerd. Samen kunnen we die kinderen helpen. Hoe? Door te voorkomen dat ze afhaken, omdat ze het lidmaatschap of de contributie van de club niet
meer kunnen betalen. En door kinderen lid te maken die nu nog niet meedoen.

Zo geeft het Sportfonds alle kinderen en jongeren de kans om lid tem worden van een sport- of cultuurclub. U kunt zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Dat doet een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener of het (sociaal) wijkteam in uw gemeente. Hij of zij vult de aanvraag in op de website van het Jeugdsportfonds. Sinds kort zijn wij ook onderdeel van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur en zij betalen (een deel van) de sport- en cultuurcontributie voor volwassenen die willen deelnemen aan een sport- of cultuuractiviteit maar die hier zelf niet voldoende financiële middelen voor hebben. Zij verstrekken een vergoeding voor volwassenen die rond het bestaansminimum zitten. Zij
vergoeden voor mensen die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Daarnaast kunnen ook mensen met een hoger inkomen een beroep op het fonds doen als zij bijvoorbeeld (hoge) schulden hebben waardoor het niet mogelijk is om een sport- of cultuuractiviteit te betalen.

Daarnaast wilt ook ING en de KNVB dat iedereen kan blijven voetballen. Of dat je daarmee kan starten als je dat graag wilt. Dat doen zij middels het Niemand Buitenspel programma. Hulp nodig? Bel gratis 0800-8115. Klik op deze link en kijk welke mogelijkheden er binnen onze gemeente is.