VOETBALVERENIGING BAEXEM

Vrijwilligersbeleid

Algemeen

Het bestuur van RKVB merkt dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen om alle taken binnen onze vereniging ingevuld te krijgen.

Om de belasting bij de huidige bestuursleden en vrijwilligers niet te hoog te laten worden heeft het bestuur besloten, tijdens de ledenvergadering van 2022, dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel gaat uitmaken van het lidmaatschap. Dit gaat in per 1 januari 2023.

Dit betekent dat als de taken uitgevoerd worden de dan geldende contributie wordt gehandhaafd. Indien de taken niet uitgevoerd worden komt er per taak een toeslag bij van € 20,- op de contributie.

Hiermee bereiken we dat we samen zorg dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging, zodat het voortbestaan van onze vereniging wordt gewaarborgd.

Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ zorgen we ervoor dat het plezier in de vrijwilligersfuncties en -taken blijft, zodat de continuïteit van de vereniging niet in het geding komt.

Wij rekenen er op dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt die hij of zij kan nemen, zodat we met elkaar onze mooie vereniging in stand houden.

Rolverdeling

  • Bestuurslid: contributievrij en geen extra taken.
  • Jeugd/senioren leider: 50% korting op contributie en geen extra taken.
  • Commissie lid: geen extra taken.
  • Seniorenleden: 3 taken uitvoeren per seizoen zoals beschreven staat bij het takenpakket.

Takenpakket

Onderhoud accommodatie: 30 en 31 augustus 2024 en voorjaar 2025

  • Onkruid bijhouden halve dag, 2x per jaar.
  • Snoeiwerkzaamheden halve dag, 2x per jaar.
  • Schilderwerk doelen en omheining velden, 1x per jaar (augustus).
  • Schoonhouden buitenkant (vegen, afstoffen etc.), 2x per jaar.
  • Grote schoonmaak kleedlokalen en gangen, 2x per jaar.

Onderhoud velden

  • 1x per week het doelgebied prikken van de velden voor betere afvoer water.

Weekenddienst zondag (3x per seizoen)

  • Teams ontvangen.
  • Velden gereed maken (netten en vlaggen) en opruimen.
  • Thee zetten.
  • Scheidsrechter voorzien van vlaggen etc.
  • Kleedlokalen openen
  • Kleedlokalen controleren en bijhouden indien dit niet goed is gedaan.

Scheidsrechter jeugd of senioren (+/- 6x per seizoen)

  • Fluiten van wedstrijden bij de jeugd of senioren op zaterdag of zondag.

Arrows ICT Jeugdtoernooi (23, 24 en 25 augustus)

  • Opbouwen afbreken vrijdag, zaterdag en zondag.
  • Scheidsrechter wedstrijden.
  • Indien nodig hulp bij horeca-activiteiten.
  • Alle seizoenstaken vervuld indien je compleet weekend kunt meehelpen. 

Jeugd- of seniorenleider

  • Hele seizoen minimaal 1x per week training geven en op zaterdag of zondag teambegeleiding.
  • Alle seizoenstaken vervuld indien je jeugd- of seniorenleider wilt worden. 

Commissielid (bestaande commissie)

  • Hele seizoen deelnemen aan bijeenkomsten en uitvoering.
  • Alle seizoenstaken vervuld indien je commissielid wilt worden. 

Commissie vrijwilligersbeleid (nieuwe commissie) 3 personen

  • Bijhouden en indelen vrijwilligers.
  • Controle op aanwezigheid
  • Reminders sturen.
  • Delegeren van de werkzaamheden.
  • Alle seizoenstaken vervuld indien je commissielid wilt worden. 

Commissie werving & behoud nieuwe leden (nieuwe commissie) 3 personen

  • Uitwerken ideeën om nieuwe spelers te genereren.
  • Oud spelers benaderen om terug te keren.
  • Alle seizoenstaken vervuld indien je commissielid wilt worden. 

Helpen op zaterdag bij jeugdwedstrijden (4x een ochtend per seizoen)

  • Ranja maken.
  • Teams ontvangen.
  • Kleedlokalen en gangen vegen en netjes houden.

Inschrijfformulier vrijwilligersbeleid

Klik de keuze(s) aan waar je voorkeur naar uitgaat. Het inplannen van de taken zal in overleg gebeuren.